T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Elazığ Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü


RESMİ KURUMLAR
PSİKO-SOSYAL YARDIM SERVİSİ
Kurumumuz Psiko-Sosyal Yardım Servisi çocuk hükümlülerin ruh-beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran uygulayan ve tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunur. Bunun yanı sıra çocuk hükümlülerin bireysel özelliklerini, hayat şartlarını ve suç işleme sebeplerini belirliyerek kendilerini tanımalarına, kişiliklerinin geliştirmelerine farkındalık düzeylerini artırmalarına ve yeniden eğitilerek topluma kazandırmalarına yardımcı olmaktadır. Psiko-Sosyal Servisi Biriminde 1 Uzman görev yapmaktadır.
1.Bireysel Görüşmeler (BİSİS):
Talep doğrultusunda hükümlüler ve aileleri ile psikososyal destek sağlamak amacıyla bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Kuruma yeni gelen her hükümlü ile tanıma amaçlı görüşme ve "Risk ve İhtiyaç Değerlendirmesi " (BİSİS kapsamında) yapılmaktadır. Formlar doldurulmakta ve ihtiyaç raporuna göre uygun müdahale yöntemleri yapılmaktadır. Düzenli görüşme periyodları hazırlanarak takip edilmektedir.
2.Sosyal-Kültürel Faaliyetler:
Hükümlülerin kişisel gelişimi ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla sosyal kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Kurum içinde çeşitli konularda söyleşiler, konferanslar düzenlenmekte ve kurum dışı geziler planlanmaktadır. Sivil toplum Kuruluşlarından da destek alınmaktadır.
3.Grup Çalışmaları: ARDIÇ Müdahale Programları Kapsamında;
  • Genel Bilgiler Yaklaşım İlkeleri
  • Kişisel Gelişim Programı (Kısa grup çalışması)
  • Kişilik Gelişim Programı
  • Aile Eğitim Programı
  • Sigara, alkol, ve madde bağımlılığı Programı
  • Güvenli Davranış Programı
  • Cinsel istismara yaklaşım ilkeleri
  • İnfaz ve Koruma Memurları Psikososyal Bilgilendirme Programı
  • Kurumda bulunan çocuklara yaklaşım ilkeleri, ergenlik dönemi özellikleri, kişilik gelişimi, ulusal ve uluslararası mevzuat, ihmal ve istismar, kurum içi iletişim, ekip çalışması, yönetim becerilerinin artırılması, kurum çalışma planlarının oluşturulması, çatışma çözme ve krize müdahale, intihar, yas ve davranış sorunları vb. konularda eğitimler verilmektedir.
SİTEMİZİ
Elazığ Çocuk Eğitimevi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Bu sitedeki içerikler izinsiz paylaşılamaz.                                                                                        Web Design Arif Akıntı